ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Επειδή η μέθοδος της Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας εφαρμόζεται σε απόλυτα εξατομικευμένη βάση, πριν την έναρξη της ηχοθεραπευτικής αγωγής απαιτούνται τα εξής: 1) η λήψη ενός αναλυτικού ιστορικού (ιατρικού, αναπτυξιακού και κληρονομικού), 2) η καταγραφή και κατανόηση του τωρινού και του παλαιότερου επιπέδου λειτουργικότητας και 3) η εκτέλεση του τεστ ψυχοακουστικής διερεύνησης.

Διαγνωστική εκτίμηση – Tεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης (Τ.Ψ.Δ.)

Η διαγνωστική εκτίμηση συμπληρώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, και από πλήθος άλλων διαγνωστικών δοκιμασιών, γνωσιακού, μαθησιακού και προβλητικού – ψυχολογικού και ψυχοδυναμικού χαρακτήρα. Είναι αυτονόητο ότι μια τόσο σημαντική και πολυεπίπεδη διαγνωστική προσέγγιση εξασφαλίζεται μόνο από έμπειρους και κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν την ικανότητα να εκτιμήσουν ιατρικά τις πληροφορίες που είτε παρέχουν οι εξεταζόμενοι είτε εκείνοι, λόγω της εμπειρίας, είναι σε θέση να αποσπάσουν από αυτούς και να τις αξιολογήσουν σωστά.

Το τεστ ψυχοακουστικής διερεύνησης (Τ.Ψ.Δ.) διενεργείται με τον ίδιο ακουολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούν και οι ωτορινολαρυγγολόγοι για την καταγραφή του ακουογράμματος. Ωστόσο, το γράφημα του Τ.Ψ.Δ., αν και μοιάζει με το τονικό ακουόγραμμα των ΩΡΛ, είναι περισσότερο αναλυτικό όσον αφορά στις εξεταζόμενες συχνότητες του ακουστικού φάσματος. Στο Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης παράλληλα γίνεται και λεπτομερής καταγραφή της αέρινης και οστέινης αντίληψης του ήχου, δηλαδή τόσο της αντίληψής του μέσα από τη διάδοσή του στον αέρα μέχρι να φτάσει στα αυτιά μας και από εκεί στον ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου (αέρινη αγωγή) όσο και της αντίληψής του μέσα από τα οστά του κρανίου μέχρι τον ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου (οστέινη αγωγή).

Image
Image

Το Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες σχετικές με :

  • τον τρόπο ακρόασης,
  • τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κινητικής λειτουργίας του σώματος (στάση, μυϊκός τόνος, ισορροπία),
  • την ικανότητα συγκέντρωσης, προσοχής και μάθησης,
  • την ποιότητα της λεκτικής επικοινωνίας και συμπεριφοράς του ατόμου,
  • την ψυχική προδιάθεση και συμπεριφορά,
  • την ποιότητα της φωνής και γενικά τη μουσικότητα,
  • το επίπεδο ενεργειακής φόρτισης που αποτελεί αντανάκλαση της ενεργητικότητας και δημιουργικότητας του ατόμου.

    Επίσης με το Τεστ Ψυχοακουστικής Διερεύνησης είμαστε σε θέση να καταγράψουμε τις συγκινησιακές «άμυνες» που ενεργοποιεί το άτομο στην προσπάθεια του να προστατευτεί από τα επώδυνα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Οι συγκινησιακές αυτές άμυνες ερευνώνται κυρίως με τον έλεγχο της επιλεκτικής ακρόασης και της ακουστικής πλευρίωσης καθώς και με την παρουσία ή όχι ηχητικών αντιστροφών. Ως ηχητική αντιστροφή θεωρούμε τη λαθεμένη αισθητηριακή αντίληψη της προέλευσης του ήχου δηλαδή την αδυναμία να διακρίνει κανείς σωστά αν το εισερχόμενο ηχητικό ερέθισμα ακούγεται από το αριστερό ή δεξί αυτί του.

Ιατρεία
Ακουστικο-Ψυχο-Φωνολογίας

Τοματίς


Ακολουθήστε μας

Ακολουθήστε μας στα social media

facebook youtube instagram

Πληροφορίες

  Μερκουρίου 1, Ντεπώ, 54655 Θεσσαλονίκη
2310 411880, 

  Μηθύμνης 22, Κυψέλη, 11257 Αθήνα
 2130366456